Megjelentek a műteremlakások pályázatai

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a bérlőkijelölési jogával érintett üresen álló műteremlakások határozott időre szóló bérlésére nyilvános pályázatot ír ki. A műteremlakások bérlésére pályázhat minden olyan alkotóművész, aki már igazolhatóan önálló művészi tevékenységet tud felmutatni és csatlakozott a Magyar Mecénás Programhoz.

Az 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (6) bekezdése alapján az önkormányzati tulajdonú műteremlakás esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter a bérlőkijelölési jog gyakorlását költségvetési szervre vagy alkotóművészeti hivatásgyakorlást szolgáló gazdasági társaságra ruházhatja át. A törvény 87. § (3) bekezdése szerint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter felhatalmazást kap arra, hogy a műteremlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog gyakorlásának feltételeit rendeletben határozza meg.

A 43/2012. (XI. 29.) EMMI rendelettel módosított a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet alapján a műteremlakások bérlőjét a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) jelöli ki nyilvános pályázat alapján. 

A MANK a beérkezett pályázatokat a mellette működő Alkotóművészeti Műteremlakás Bizottság javaslatának figyelembevételével bírálja el. A Bizottság működési rendjét és a pályázati eljárás menetét az Alkotóművészeti Műteremlakás Bizottság Működési Szabályzata határozza meg.

PÁLYÁZATI ADATLAP

Budapest VIII. , Rákóczi út 63. V. emelet 1.

Budapest XIII., Máglya köz 4. I. 1.

Hódmezővásárhely, Gosztonyi József u. 14.

Miskolc, Szinyei Merse Pál u. 25. 1/1.

Miskolc, Szinyei Merse Pál u. 27. fszt. 1.

Nagykanizsa, Bartók Béla u. 8. 10. emelet 5.

Nagykanizsa, Jókai u. 52. fszt. 1.

Salgótarján, Erzsébet tér 2. 8/2.

Salgótarján, Rákóczi út 184. I. emelet 5.

Szeged, Károlyi u. 4. 2. emelet 1.

Szeged, Károlyi u. 4. 4. emelet 1.

Szeged, Széchenyi tér 15. 3. emelet 41.

Szekszárd, Székely Bertalan u. 3/A

Szombathely, Rohonci u. 14. I. emelet 1.

Szombathely, Rohonci u. 14. II. emelet 8.

Szombathely, Gagarin u. 35. I. emelet 2.

Szombathely, Wesselényi u. 5. fszt. 1.

Zalaegerszeg, Báthory u. 56. I.

  • A legnagyobb magyarra emlékeztek

    „Én legalább úgy hiszem, hogy hasznot keresni a józan észnek s igazságnak határai között kötelesség. (…)Előttem tehát semmi egyéb cél nincsen, csak hazánk virágzása, s előmenetele” – idézték gr. Széchenyi István, legnagyobb magyarunknak szavait a budapesti Széchenyi István téren, ahol[…]

  • Nem mindennapi darab készül

    „A krokodilust azoknak ajánlom, akik nyitottak egy itthon még soha nem látott esztétikájú darabra” – mondta el a krokodil tulajdonosát alakító Szarvas József a Nemzeti Színház új bemutatójáról, amely Dosztojevszkij szatirikus hangvételű kisregényéből született adaptáció. A történetet a moszkvai Valerij[…]

  • „Kidőlt egy hatalmas tölgyfa”

    „Én vagyok az, aki nem jó / Fellegajtó-nyitogató” – tanulta valamikor Csoóri Sándor a kalotaszegiektől az ősi magyar népdalt. S ebben a két sorban ráismert saját életének egy alapvonására, ahogyan ráismert és mi is ráismerünk népdalokban, táncmozdulatokban a népi hagyomány[…]

Oldaltérkép | Impresszum | ©2016 Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.